ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Merchandise Planning) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Operations help desk) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ S&QC; ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ (แผนกสรรหาว่าจ้าง) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้าน พื้นที... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 25 lists.