ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิกการแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร(ประจำ) 24,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ด่วน นักรังสีเทคนิคหญิง จบสาขารังสีเทคนิคโดยตรง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.