ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ด่วน นักรังสีเทคนิคหญิง จบสาขารังสีเทคนิคโดยตรง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พยาบาล IPD และ OPD 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลชีวอนามัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร คลีนิค (Pharm.D) 24,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.