ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า Storekeeper - Job Code: ... 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานบริการ Service Supervisor - Job Code: SN... 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเงินเดือน (Payroll) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน Coordinator - Job Code: SN017 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหา 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.