ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Waiter / Waitress (พนักงานเสริฟ) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Bartender 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
PR Manager 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
คนขับรถ /Limousine Driver (Hummer Limousine) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.