ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphic Designer 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Head Bartender ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน (พนักงานทำความสะอาด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Cashier 12,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress (พนักงานเสริฟ) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.