ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้่าที่โครงการ ( ตรวจเยี่ยมร้านค้าตามต่างจังห... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Category Analyst ( งานวิเคราะห์ข้อมูล ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ( งานด้านขนส่ง ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าและคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป(ประจำคลังสินค้าศรีราชา) ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 41 lists.