ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายหน่วยจด (กทม. รังสิต) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำภาคกลาง 18,000 - 25,000 ฉะเชิงเทรา
พนักงานขายประจำภาคอีสาน 18,000 - 25,000 อุดรธานี
พนักงานขายประจำภาคเหนือ 18,000 - 25,000 เชียงใหม่
พนักงานขายประจำภาคใต้ 16,500 - 25,000 พัทลุง
Total 37 lists.