ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายบัญชี (พนักงานชั่วคราว) 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนการพัฒนาครู 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
VIDEO EDITOR SPECIALIST 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Accountant 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.