ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HelpDesk Call Center (งานสำหรับผู้พิการ) 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support / Helpdesk Support - English Skill 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
System Engineer - บึงกุ่ม สุขาภิบาล 3 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
IT Desktop Support - จ.ระยอง นิคมเหมราชอีสเทิร์นซี... 17,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support (Chonburi - Sriracha) 17,000 - 23,000 ชลบุรี
Total 43 lists.