ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HelpDesk - English Skill 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support - สีลม 17,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support / Helpdesk Support - English Skill 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support - Mac Support 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support - Skype Management 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 54 lists.