ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Head Chef or Executive Chef 40,000 - 65,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.