ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Instrument Engineer ไม่ระบุ สงขลา
วิศวกรจัดซื้อ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานปฏิบัติการ (Plant Operator) สระแก้ว 11,000 - 17,000 สระแก้ว
Supervisor 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.