ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างงานสำรวจ/ฝ่ายสำรวจ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.สุรินทร์) ไม่ระบุ สุรินทร์
พนักงานติดตามหนี้ (จ.พังงา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.สระแก้ว) ไม่ระบุ สระแก้ว
พนักงานติดตามหนี้ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
Total 26 lists.