ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Service(Telesales) Supervisor (BTS กรุงธ... 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (HR Branding) 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี AR-AP (Accounting officer) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ภาษาจีน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 96 lists.