ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Business Intelligence Analyst (BI-Data Warehouse) ... 40,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
SAP Specialist (SD,CO, PP,PS Module) BO-UQYPS-CJJC... 40,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Business Analyst BO-UQYPS-CJJCJ 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Team Lead - SAP Application (FI Module) BO-UQYPS-C... 100,000 - 150,000 กรุงเทพมหานคร
.NET Programmer (VB6, VB.Net, C#.Net) BO-TSSWV-CJJ... 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.