ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ ควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกการตลาดและการขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเครื่องทำความเย็นประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างคุมบอยเลอร์ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 33 lists.