ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซีมเมอร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ Retort (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ส่วนบรรจุ สาขา 2 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 32 lists.