ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 30,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Person 9,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Person 9,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานการตลาดการขาย 9,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.