ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ / ไฟฟ้า ไม่ระบุ ภูเก็ต
ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ไฟฟ้า 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.