ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 30,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Person 9,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Person 9,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างติดตั้ง ไม่ระบุ ภูเก็ต
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ ภูเก็ต
Total 13 lists.