ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 9,000 - 9,500 กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกสำรวจและพัฒนาสาขา ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 20,000 - 30,000 กาญจนบุรี
ผู้จัดการเขต 12,000 - 20,000 กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล สาขาท่ายาง จ.เพชรบุรี 9,000 - 9,500 เพชรบุรี
Total 106 lists.