ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการเขต 12,000 - 20,000 กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล สาขาท่ายาง จ.เพชรบุรี 9,000 - 9,500 เพชรบุรี
Total 112 lists.