ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Coordinator (Chinese Speaking) ** 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร Call Center ภาษาไทย รายได้ 13K - 16K ติดต... 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร พนักงานประจำคลังสินค้า จ.สมุทรปราการ รายไ... 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษดี) เงิ... 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายประสานงานองค์กร ภาษาอังกฤษระดับพอใช้งาน เงินเด... 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 337 lists.