ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Supervisor (ภาคเหนือตอนบน) 30,000 ขึ้นไป ลำปาง
Sales Executive (ประจำจังหวัด ชลบุรี) 24,000 ขึ้นไป ชลบุรี
Sales Executive 23,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (Project)/ ฝ่ายขาย (กลุ่มผู้รับเหม... 24,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.