ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครง... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, บันทึกข้อมูล (Data Entry) ใ... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Customer services & Telesales Outbound สินค้าอุปโภ... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาต่างป... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐและเอกชนชั้นนำ... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 40 lists.