ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาต่างป... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ปร... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝึกอบรมอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลลูกค้า 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.