ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างสำรวจ (Surveyor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม (Site Engineer) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์โครงการ(ก่อสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Draftman) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.