ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างสำรวจ (Surveyor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์โครงการ(ก่อสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Draftman) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.