ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบริการส่วนภูมิภาค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เลขานุการ (บริษัทฯ ในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(บริษัทในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 26 lists.