ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (บริษัทฯในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(บริษัทในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เลขานุการ (บริษัทฯ ในเครือ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 26 lists.