ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Chief Security Officer 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (พัทยา) 11,000 - 15,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พัทยา) 13,000 - 15,000 ชลบุรี
Administrator (พัทยา) 14,000 - 16,000 ชลบุรี
Total 14 lists.