ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พัทยา) 13,000 - 15,000 ชลบุรี
Chief Security Officer 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Building Manager 30,000 - 46,000 ชลบุรี
Administrator (พัทยา) 14,000 - 16,000 ชลบุรี
Total 15 lists.