ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Building Manager 30,000 - 46,000 ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Security) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (พัทยา) 11,000 - 15,000 ชลบุรี
Total 14 lists.