ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง /ต่างประเทศ/ในประเทศ 15,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เทคนิค-ซ่อมบำรุง 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบ/Draftman !!!!!Urgent!!!!! 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง 13,000 - 18,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ 10,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.