ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Chief Logistics Officer 80,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Chief Enigineering Officer 70,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
ผุู้จัดการบัญชี(Accounting Manager) 55,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.