ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (อ.ย.) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานเติมน้ำมัน / เติมก๊าซ NGV 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ISO (ประสถานีกิ่งแก้ว) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ช่างเทคนิคประจำสถานีกิ่งแก้ว(บางพลี) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.