ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Chief Audit Officer 60,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Supervisor (Modern Trade) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Financial Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.