ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา 10,000 - 20,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ (IND) 20,000 - 35,000 นครปฐม
หัวหน้ากลุ่มแม่พิมพ์ / เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ 7,500 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า - จัดส่ง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 27 lists.