ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ (IND) 20,000 - 35,000 นครปฐม
หัวหน้ากลุ่มแม่พิมพ์ / เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ 7,500 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ 15,000 - 17,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่Graphic ( 3D Max ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 23 lists.