ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาทั่วประเทศ) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสาขา (supervisor) ประจำประเทศพม่า มาเลเซีย ... 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก (ประจำสาขาทั่วประเทศ) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
กู๊กซูชิ (ประจำสาขาทั่วประเทศ) 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Executive Chef 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 23 lists.