ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมสี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่าง CCTV ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่มาตรฐานคุณภาพบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตัวถังรถโดยสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานชานชาลา สาขาวิภาวดี/หมอชิต2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.