ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถโดยสาร(รถทัวร์) 12,000 - 30,000 น่าน
เจ้าหน้าที่สถิติ / เจ้าหน้าที่ GPS Support 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตัวถังรถโดยสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานการเดินรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.