ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำแผนกคลังสินค้า /คลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดทำราคาสินค้า / พนักงานวิเคาระห์ราคาสินค้... 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน -ไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.