ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Executive (Project Division) 23,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Supervisor (ภาคเหนือตอนบน) 30,000 ขึ้นไป ลำปาง
Sales Executive (ประจำจังหวัด ชลบุรี) 24,000 ขึ้นไป ชลบุรี
Sales Executive 23,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (Project)/ ฝ่ายขาย (กลุ่มผู้รับเหม... 24,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.