ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อม (สังกัดในเครือฯ) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายหน่วยจด (กทม. รังสิต) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งออกประจำ(ประเทศกัมพูชา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.