ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขนถ่ายสินค้า(ประจำศรีราชา) ไม่ระบุ ชลบุรี
Factory manager(ธุรกิจ Auto motive ประจำศรีราชา) ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานคลังสินค้า(จัดเรียง)ประจำศรีราชา ไม่ระบุ ชลบุรี
วิศวกรโยธา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 34 lists.