ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าเขตปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 30,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. ด่วน !!! ( พื้นที่ปฏิบัิต... 17,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.