ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าคัดพลอย/เจ้าหน้าที่คัดพลอย 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ ASP.net (C#) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานจ่ายงาน (จิวเวลรี่) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.