ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
ธุรการบุคคล 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 12 lists.