ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด 11,500 - 18,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ไม่ระบุ ปทุมธานี
ธุรการบุคคล 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
IT Support ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 23 lists.