ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าพนักงาน PC ประจำห้างสรรพสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงาน PC ประจำห้างสรรพสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายผลิต/พนักงานบรรจุภัณฑ์/แพ็กสินค้า แพรกษา 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต แพรกษา 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต/ควบคุมเครื่อง แพรกษา 15,000 - 17,000 สมุทรปราการ
Total 437 lists.