ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.