ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลัง ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Area Manager (ผู้จัดการภาค) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นครปฐม
Total 17 lists.