ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าจัดซื้อ (่ด่วน!!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลัง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.