ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call Center(ด่วน!!!) 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล(พนักงานสัมพันธ์) 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล(บริหารค่าตอบแทน) 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.