ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
CAD Operator Mechanical ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค หัวหน้างานช่าง (ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร) **... 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
M&E ( Estimate M&E ) หรือ QS 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Mechanical Engineer or Electrical Engineer 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 48 lists.