ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานกำจัดแมลง 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
นักโภชนาการ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานล้างจาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Cashier (Foodhouse) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.