ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์อัญมณี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำฝ่ายอัญมณี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการด้านเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช. Sales ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.