ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง (Luanching) ลำตะคอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อมรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 42 lists.