ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน(หน่วยงานราชการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อมรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแอร์รถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ประจำไซด์งานนครนายก ไม่ระบุ นครนายก
ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ประจำไซด์งานลำตะคลอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 42 lists.