ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกค้าปลีก (Food Service) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและหม้อไอน้ำ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสขายอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.