ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกค้าปลีก (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales (สินค้าแป้งรำข้าว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (สมุทรปราการ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุนและงบประมาณ (Cost and Budg... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.