ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Service Co-ordinator (เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นิติกร (บริษัทในเครือ) ประจำศูนย์การค้า The up พระ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์/ช่างเทคนิค (งานซ่อมทั่วไป) ประจำศูนย์บริก... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ติดตั้งอุปกรณ์ GPS) บ.ในเครือ ด่วนมาก 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (อุปกรณ์ GPS) บ.ในเครือ ด่วนมาก 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.