ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกร (บริษัทในเครือ) ประจำศูนย์การค้า The up พระ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ศูนย์การค้า The upพระราม ... 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ติดตั้งอุปกรณ์ GPS) บ.ในเครือ ด่วนมาก 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (อุปกรณ์ GPS) บ.ในเครือ ด่วนมาก 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (เครื่องมือวิทยาศาสตร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.