ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นนทบุรี
แม่ครัว (ร้านอาหาร Grand de cafe สาขาบางนา) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ ซ่อมบำรุง (รัตนาธิเบศร์) ไม่ระบุ นนทบุรี
PR Marketing Supervisor ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 31 lists.