ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค ( ฝ่ายบริหารโครงการ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ศิลป์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 16 lists.