ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้างานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานแคชเชียร์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 16 lists.