ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Mall (Sales Exclusive) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานรับส่งเอกสาร ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 23 lists.