ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรประจำสำนักงาน (อ่อนนุช 11) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานที่อ่อนนุช ซอย 76) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานที่อ่อนนุช ซอ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.