ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน 9,000 - 11,000 ปทุมธานี
ธุรการส่วนกลาง 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด 11,500 - 18,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ไม่ระบุ ปทุมธานี
พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 9,000 - 14,000 ชลบุรี
Total 25 lists.