ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการส่วนกลาง 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 9,000 - 14,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/ห้องยา 12,000 - 25,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ ปทุมธานี
IT Support ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 23 lists.