ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
EC Coordinator (ประจำสาขาบางนา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Production Supervisor (ประจำสาขาบางนา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Ecommerce Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงงานบางพลี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร ไม่ระบุ เชียงใหม่
Total 20 lists.