ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า 9,000 - 10,000 สุราษฎร์ธานี
ช่างยนต์ ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
หัวหน้างานบรรจุ ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าการเงิน (รับ) ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
พนักงานส่งเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 20 lists.