ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบรรจุ ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าการเงิน (รับ) ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
พนักงานส่งเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและธุรการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (เบเกอรี่) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 20 lists.